11 Kasım 2012 Pazar

6 Kasım 2012 Salı

                                              Sanat ve Propaganda-Kitle Kültürü Çağında Politik İmge 

4 Kasım 2012 Pazar


  Zamanımızın bir biyoloğu, şöyle demiştir: “Homo sapiens’in o acınası elli bin yılı, yeryüzünde organik yasamın tarihi ile karşılaştırıldığında, yirmi dört saatlik günün sonundaki iki saniye gibi. Uygarlaşmış insanlığın tarihi bu ölçüte vurulduğunda, ancak son saatin son saniyesinin beşte birini dolduracaktır.” Mesihçi zamanın dev bir özeti olarak tüm insanlığın tarihini kapsayan şimdiki zaman, insanlığın tarihinin evrendeki yeriyle tamamen örtüşmekte.  

1 Kasım 2012 Perşembe  İçinde bulunduğumuz güncel durumu nitelemek gerekseydi, bir orji sonrası hali derdim. Orji, tam da modernliğin patladığı andır; politik özgürleşme, cinsel özgürleşme, üretici güçlerin özgürleşmesi, yıkıcı güçlerin özgürleşmesi, kadının, çocuğun, bilinçdışı itkilerin özgürleşmesi, sanatın özgürleşmesi. Tüm temsil ve karşı-temsil modellerinin göklere çıkarılması. Bu tam orjidir; gerçeğin, ussalın, cinselin, eleştirel ve karşı-eleştirel, büyümenin ve büyüme krizinin  orjisidir . Nesne, gösterge, ileti, ideoloji ve zevklere ilişkin her türlü sanal üretim ve aşırı üretim yollarını katlettik. Şimdi her şey özgür, kartlar açıldı ve hep birlikte asıl sorunla karsı karşıyayız: ORJİ BİTTİ ŞİMDİ NE YAPACAĞIZ?

J.Baudrillard
“Kötülüğün Şeffaflığı”na giriş 

30 Eylül 2012 Pazar